كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
درباره دانشگاه
آشنايي با دانشگاه پيام نور مركز بين‌المللي عسلويه
دانشگاه پيام نور مركز بين‌المللي عسلويه (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس) يكي از سه دانشگاه هاي بين المللي پيام نور در ايران مي باشد.
اين دانشگاه در چند سال اخير چه از نظر كمي و چه از نظر كيفي با توجه به همجواري با منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي و توجه و حمايت هاي مسؤلان مربوطه پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. در حال حاضر اين دانشگاه در مقطع كارشناسي پيوسته داراي ۲4 رشته و در مقطع كارشناسي ارشد داراي 10 رشته مي باشد كه بزرگترين مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور در استان بوشهر است. از جهتي مي توان اين دانشگاه را پس از دانشگاه پيام نور مركز بوشهر مهمترين دانشگاه بين واحدهاي ۱۱ گانه دانشگاه هاي پيام نور استان بوشهر از نظر اهميت بر شمرد و با توجه به اهميت آن روند توسعه عمراني آن شتابان و سير صعودي تري نسبت به ديگر واحدهاي استان بوشهر گرفته است و در آينده اي نه چندان دور شايد مهمترين مركز آموزش عالي استان نيز لقب بگيرد. نحوه ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي بدون كنكور و فراگير و در مقطع كارشناسي ارشد هم از طريق كنكور كارشناسي ارشد دولتي و هم بصورت فراگير مي باشد كه در دو سال اخير استقبال چشم گيري از اين دوره ها به عمل آمده است. هم اكنون ۴۰ در صد دانشجويان مقطع كارشناسي اين دانشگاه بومي هستند و ۶۰ در صد بقيه را نيز كاركنان شاغل در منطقه ويژه پارس تشكيل مي دهند.
هم اكنون جناب آقاي دكتر علي صابري رياست دانشگاه پيام نور مركز بين المللي عسلويه را بر عهده دارند.
به گفته رياست دانشگاه پيام نور عسلويه در سال ۱۳۹2 حدود 16۰۰ دانشجو در مقطع كارشناسي و حدود 1300 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد در حال تحصيل مي باشند.
رشته‌هاي تحصيلي داير در مركز بين المللي عسلويه در سال 1392
الف) مقطع كارشناسي پيوسته:
1.      شيمي محض
2.      شيمي كاربردي
3.      مهندسي منابع طبيعي - محيط زيست
4.      مهندسي منابع طبيعي – شيلات
5.      مهندسي نفت – طراحي فرآيندهاي صنايع نفت
6.       مهندسي مكانيك
7.      مهندسي شيمي
8.      مهندسي كامپيوتر - نرم افزار
9.      مهندسي فناوري اطلاعات
10. مهندسي صتايع
11. مهندسي مديريت پروژه
12. مهندسي مديريت اجرايي
13. حقوق
14. مترجمي زبان انگليسي
15. راهنمايي و مشاوره
16. روانشناسي عمومي
17. علوم اجتماعي – پژوهشگري علوم اجتماعي
18. علوم تربيتي – مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي
19. علوم سياسي
20. جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري
21. حسابداري
22. مديريت بازرگاني
23. مديريت جهانگردي
24. مديريت صنعتي
ب) مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته:
1.      مهندسي صنايع – صنايع
2.      مهندسي صنايع – مديريت سيستم و بهره وري
3.      مهندسي صنايع – مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي
4.      مهندسي فناوري اطلاعات – گرايش سيستمهاي چند رسانه اي
5.      مهندسي عمران - راه و ترابري  
6.       مهندسي معماري
7.      مديريت بازرگاني گرايش بين‌الملل
8.      حسابداري
9.      روانشناسي عمومي
10. حقوق بين‌الملل
بيشتر
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (portalguest)


Powered By Sigma ITID.